Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Η Ραχήλ Μακρή μάρτυρας κατά της σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την κοινοπραξία Fraport για τα αεροδρόμια

Με την υπ’ αρίθμ. 195/27-10-2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2501/Β/4.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε στο Ταμείο το προβλεπόμενο στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του Νόμου 3913/2011 δικαίωμα παραχώρησης των δικαιωμάτων που αφορούν
στη χρήση, διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση των 37 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων διαχείρισης, διοίκησης και εκμετάλλευσης των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα ή κοντά στα αεροδρόμια, υπό τους όρους που καθορίζει η ανωτέρω διάταξη.
Τον Ιούλιο του 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ εκχώρησε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια σε εγχώρια και ξένα συμφέροντα.
Στην σύμβαση παραχώρησης που υπέγραψαν το «πραγματικό τίμημα» ανέρχεται σε 600 εκατ., ενώ δεν προβλέπονται ρήτρες για την ανάπτυξη των αεροδρομίων και την αναβάθμιση των υποδομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου