Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

Τι προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για το δημοψήφισμα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την «επιτάχυνση» των προθεσμιών για δημοψήφισμα.
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικαλείται την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να ρυθμισθεί η διαδικασία διεξαγωγής δημοψηφίσματος την 5/07/2015, σε ιδιαίτερα σύντομες χρονικές προθεσμίες, ώστε να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός επί του εθνικού θέματος χωρίς να παρατείνεται η πολιτική αβεβαιότητα, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας και τέλος τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 η διαδικασία πραγματοποιείται αυτοδικαίως στα ίδια εκλογικά τμήματα, με εξαίρεση τα ειδικά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών, και κατά παρέκκλιση της διάταξης του εδαφίου τρίτου της παρ. 1 του άρθρου 55 του Π.δ. 26/2012 (Α ́ 57), με τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές και με τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και αναπληρωτές αυτών, που διεξήχθησαν και οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. Οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν στα κοινά εκλογικά τμήματα. Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης.
Επισυνάπτεται ολόκληρη η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Online

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου