Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Αυξάνονται η έκτακτη εισφορά και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ
Η κυβέρνηση προχωρά στην αύξηση της έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων, η οποία θα ενσωματωθεί στη φορολογική κλίμακα, καθώς και στην αύξηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης κατά 30%, από το 10% στο 13% του αντίστοιχου τεκμηρίου διαβίωσης για τα ΙΧ άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 10 ετών, τις πισίνες, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα.
Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει έσοδα 2,65 δισ. ευρώ ετησίως από τη φορολογία ακινήτων αποφάσισε ο ΕΝΦΙΑ να επιβληθεί και φέτος χωρίς κανένα αφορολόγητο όριο σε όλα σχεδόν τα κτίσματα
Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει έσοδα 2,65 δισ. ευρώ ετησίως από τη φορολογία ακινήτων αποφάσισε ο ΕΝΦΙΑ να επιβληθεί και φέτος χωρίς κανένα αφορολόγητο όριο σε όλα σχεδόν τα κτίσματα
Επιπλέον, ο φόρος αυτός επεκτείνεται και στα σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων.
Το συγκεκριμένο μέτρο θα εφαρμοστεί αναδρομικά για το έτος 2014. Δηλαδή, ο αυξημένος φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογιστεί στα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στις περιπτώσεις φορολογουμένων στους οποίους ο φόρος αυτός έχει ήδη επιβληθεί με το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του 2015, θα εκδοθεί νέο διορθωτικό εκκαθαριστικό με τον επιπλέον φόρο.


Από τις αυξήσεις στους φόρους πολυτελούς διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητα άνω των 2.500 κυβικών και μέχρι 4.500 κ.εκ. θα προκύψουν από φέτος επιβαρύνσεις από 279 έως και 1.074 ευρώ.
Φόρους ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την ακίνητη περιουσία θα πρέπει να πληρώσουν μέχρι και το τέλος του 2016 περίπου 6 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα, χωράφια, αγροί, βοσκότοποι θα φορολογηθούν και πάλι στο σύνολό τους, ακόμη κι αν οι ιδιοκτήτες τους είναι άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι και χαμηλόμισθοι.

Η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει έσοδα 2,65 δισ. ευρώ ετησίως από τη φορολογία ακινήτων αποφάσισε ο ΕΝΦΙΑ να επιβληθεί και φέτος χωρίς κανένα αφορολόγητο όριο σε όλα σχεδόν τα κτίσματα, τα εντός σχεδίου οικόπεδα και τις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης (αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκότοπους κ.λπ.).

Τα νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν φόρο για κάθε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) που έχουν σε κατοικίες (διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες) οικόπεδα, κτίσματα επαγγελματικής στέγης, κτίσματα που δεν ηλεκτροδοτούνται, ημιτελείς οικοδομές με ή χωρίς εργοταξιακό ρεύμα, καλλιεργούμενα χωράφια που ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καλλιεργήσιμες ή μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις που δεν ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θέσεις στάθμευσης, πιλοτές, αποθήκες και λοιποί βοηθητικοί χώροι, πισίνες σε κοινόχρηστους χώρους ακινήτων, ακόμη και βοσκότοποι και δασικές εκτάσεις. Από τον φόρο θα εξαιρεθούν μόνο τα κτίρια που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Αντίθετα, δεν θα εξαιρεθούν τα «κενά» κτίσματα, ούτε τα ακίνητα που δεν αποδίδουν εισόδημα στους κατόχους τους.

Ο ΕΝΦΙΑ του 2015 θα υπολογιστεί με τις ίδιες εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες. Δηλαδή θα εφαρμοστούν οι τιμές ζώνης που ισχύουν σήμερα σε όλη τη χώρα και έχουν θεσπιστεί από το 2007. Για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2016 θα ληφθούν υπόψη οι νέες αντικειμενικές αξίες.

Για να αντισταθμιστούν οι απώλειες που θα προκύψουν από την εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και να εισπραχθούν και πάλι τα έσοδα των 2,65 δισ. ευρώ, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να τροποποιήσει τις κλίμακες και τους συντελεστές υπολογισμού, μεταφέροντας ενδεχομένως μεγαλύτερα φορολογικά βάρη στους έχοντες μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία μέσω της μείωσης του ορίου των 300.000 ευρώ, πάνω από το οποίο επιβάλλεται ο συμπληρωματικός φόρος.

Η κυβέρνηση μάλιστα έχει έτοιμα και μέτρα-εφεδρείες που θα ενεργοποιήσει στην περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του αρχικού πακέτου μέτρων. Πρόκειται για:
1. Αύξηση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια: Ο φορολογικός συντελεστής θα αυξηθεί από 11% στο 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με στόχο άντληση εσόδων 160 εκατ. ευρώ και αύξηση του συντελεστή από 33% σε 35% για τα ποσά άνω των 12.000 ευρώ.

2. Αύξηση της φορολόγησης των επιχειρήσεων: Ο συντελεστής φόρου στις επιχειρήσεις από 28% θα αυξηθεί στο 29% για την είσπραξη επιπλέον εσόδων 130 εκατ. ευρώ.ΕΘΝΟΣ, 11/07/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου