Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι παρέλυσαν τις επιχειρήσεις

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας ζητάει το άμεσο άνοιγμα των τραπεζών για την εκκαθάριση συναλλαγών και επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση κεφαλαίων μέσω web banking.
Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας ζητάει το άμεσο άνοιγμα των τραπεζών για την εκκαθάριση συναλλαγών και επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση κεφαλαίων μέσω web banking.

Ανυπέρβλητα προβλήματα έχει δημιουργήσει στις ελληνικές επιχειρήσεις η επιβολή των capital controls, απειλώντας άμεσα το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από την απαίτηση πληρωμών «τοις μετρητοίς». Ο ΣΕΒ απέστειλε στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο μια πλήρη και αναλυτική καταγραφή των επιπτώσεων που έχουν επιφέρει οι έλεγχοι κεφαλαίων στις επιχειρήσεις, καθώς και την αποκωδικοποίηση των μέτρων που εφάρμοσε η Κύπρος για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που απαιτούν συναλλαγές εκτός Ελλάδας, προτείνοντας να υιοθετηθούν αντίστοιχες πρακτικές. Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, ζητάει το άμεσο άνοιγμα των τραπεζών για την εκκαθάριση συναλλαγών και επιταγών, την έκδοση εγγυητικών επιστολών και την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, παράλληλα με την ελεύθερη και απρόσκοπτη διακίνηση κεφαλαίων μέσω web banking.


Επιπτώσεις στην παραγωγή

1. Η απαίτηση «τοις μετρητοίς» πλέον πλήττει και τις μεγαλύτερες μεταποιητικές / βιομηχανικές μονάδες.

2. Η συνεχιζόμενη δυσκολία στη διακίνηση πρώτων υλών στην εσωτερική αγορά επιβραδύνει ακόμα περισσότερο την τοπική παραγωγή.

3. Η μη εξαίρεση της βιομηχανίας από τους περιορισμούς της ΠΝΠ διευρύνει τα ήδη μεγάλα προβλήματα στην τήρηση εμπορικών και οικονομικών όρων και παραδόσεων στο εξωτερικό.

Προβλήματα στη διάθεση

1. Επεκτείνεται σε όλους τους τομείς η μείωση της διανομής προϊόντων, λόγω συνεχούς πτώσης των παραγγελιών αλλά και της ακύρωσης παραδόσεων.

2. Συνεχώς μειούμενη διαθεσιμότητα φορτηγών (συνεπώς και δυνατότητα μεταφορών) παρά τη μειωμένη ζήτηση.

3. Οι δυσμενείς όροι έχουν επεκταθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα και ειδικότερα στις διεθνείς μεταφορές.

4. Η έλλειψη ανταλλακτικών για μηχανήματα διακίνησης εμπορευμάτων (π.χ. περονοφόρα, κλαρκ, κτλ.) δημιουργεί καθυστερήσεις στις παραγγελιοληψίες.

5. Από τη στιγμή που τα εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται στους (εκτός συνόρων) τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκτελωνίσουν φορτία. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελωνεία με επιπτώσεις στα ευπαθή προϊόντα.
Εμπόδια σε εισαγωγές - εξαγωγές

1. Συσσωρεύονται πολλά προβλήματα στην εξόφληση των εισαγωγών λόγω καθυστερήσεων της απαιτούμενης έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή, αλλά και λόγω έλλειψης ρητής πρόνοιας για εγκρίσεις συνηθισμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ΠΝΠ (όπως στην περίπτωση της Κύπρου).

2. Καθυστέρηση αποπληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου σε συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις και προγράμματα με σημαντική επιβάρυνση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

3. Ακύρωση παραγγελιών λόγω μεγάλης δυσλειτουργίας στη διαχείριση των αντικαταβολών.

4. Αδυναμία προστασίας έναντι συναλλαγματικών και παρεμφερών κινδύνων για αγορές και πωλήσεις σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ.

Ελλειψη ρευστότητας

1. Προμηθευτές του εξωτερικού ήδη ζητούν δυσμενέστερους όρους συναλλαγών, ακόμη και 100% προπληρωμή, ανεξαρτήτως μεγέθους και φερεγγυότητας επιχειρήσεων.

2. Αδυναμία αποστολής προϊόντων σε πελάτες του εξωτερικού.

Πλήγμα στις επενδύσεις

Καθυστέρηση ή και αναστολή έναρξης νέων (εγκεκριμένων) συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λήξης προθεσμιών, με αποτέλεσμα την οριστική απώλεια πόρων και πτώση πωλήσεων μακροχρόνια.

Ανθρώπινο δυναμικό

1. Λόγω μείωσης της παραγωγής και της πτώσης των πωλήσεων, η κάλυψη των αναγκών συχνά γίνεται από προσωπικό ασφαλείας.

2. Οι επιχειρήσεις προχωρούν σε αναθεώρηση των βαρδιών, των αδειών, κτλ.

3. Προβλήματα καταβολής μισθών (για εταιρείες χωρίς e-banking).

Τραπεζική «αργία»

1. Αδυναμία πληρωμής παρόχων υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (π.χ. cloud) και online διαφήμισης στο εξωτερικό.

2. Σημαντικές δυσκολίες στην εκτέλεση πληρωμών λόγω διαφορετικών πολιτικών ανά τράπεζα στις μεταφορές χρημάτων.

3. Στον τομέα των εισπράξεων, απαιτήσεις που έχουν ωριμάσει (π.χ. επιταγές) καθυστερούν και επηρεάζουν πλέον καταλυτικά τις χρηματοροές, τις λοιπές πληρωμές, κτλ.

4. Η αδυναμία πρόσβασης σε εγγυητικές επιστολές αποκλείει τις επιχειρήσεις από διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

5. Διευρύνεται η ανάγκη για επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας ειδικά για καταστήματα λιανικής που συγκεντρώνουν μετρητά, αλλά έχουν δυσχερή πρόσβαση σε τραπεζικά καταστήματα για κατάθεση των μετρητών.

6. Οι εξαγωγές καθώς και οι παραγγελίες με ενέγγυες πιστώσεις εξακολουθούν να μην μπορούν να εκτελεστούν λόγω της «αργίας» των τραπεζών. Το ίδιο ισχύει για όλους τους όρους πληρωμής που περιλαμβάνουν εμπλοκή της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου